Dự án lắp đặt 2 bộ UPS Dosan 20KVA – UL33-20K tại công ty Nhật Bản tại Hải Phòng

By Boluudien | 10 Tháng Một, 2022

Hoàn thành lắp đặt 2 bộ UPS Dosan 20kva UL33-20K cho khách hàng là công ty của Nhật Bản tại Hải Phòng

Một số hình ảnh sản phẩm lắp đặt:

Đánh giá cho bài viết post
tag