Bộ Lưu Điện Online 3/3 Module

Sắp xếp theo:

Mô-đun rack, mô-đun mở rộng, có thể hoán đổi nóng, UPS chuyển đổi đôi trực tuyến khác nhau, từ 10 -90kva, với cấu hình linh hoạt 3/3, 3/1 và 1/1, cấu trúc nhỏ gọn, là sự lựa chọn lý tưởng cho dữ liệu vừa và nhỏ tại trung tâm.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ