Bộ Lưu Điện Online 3/1 Rack Mount

Sắp xếp theo:

Dòng Rack HQ33 là UPS trực tuyến chuyển đổi kép với công nghệ điều khiển DSP hoàn toàn. Với thiết kế nhỏ gọn 3/3 và 3/1, thiết kế nhỏ gọn, nó là sự lựa chọn lý tưởng cho trung tâm dữ liệu hiện đại.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ