Bộ Lưu Điện UPS APC Offline

Sắp xếp theo:

Bộ Lưu Điện UPS APC Offline: đáp ứng yêu cầu cơ bản, tối thiểu về điện, thường có công suất nhỏ, có thời gian chuyển mạch giữa các chế độ là từ 2-10ms, sóng điện ra ở chế độ backup là sóng bước. Thường chưa có chức năng AVR chưa có cổng kết nối với máy tính (dùng phần mềm để quản lý,…). Và thường dùng cho máy tính cá nhân (PC).

Ngoài dòng UPS APC Offine chúng tôi còn cung cấp dòng UPS APC Online cho các thiết bị cao cấp hơn như Server, máy xét nghiệm, ATM, hệ thống điều khiển,

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ