Lắp đặt UPS DOSAN 10kva, 20kva 3pha 220V Nhà máy tại Hải Dương

By Boluudien | 26 Tháng Mười, 2021

Một số hình ảnh và video lắp đặt UPS DOSAN 10kva, 20kva 3 pha 220V tại nhà máy Hải Dương:

boluudiennhapkhau lap dat ups dosan 10kva 20kva 3pha 220v nha may tai hai duong 04
boluudiennhapkhau lap dat ups dosan 10kva 20kva 3pha 220v nha may tai hai duong 05
boluudiennhapkhau lap dat ups dosan 10kva 20kva 3pha 220v nha may tai hai duong 06

boluudiennhapkhau lap dat ups dosan 10kva 20kva 3pha 220v nha may tai hai duong 03

 

Đánh giá cho bài viết post
tag