Tủ nguồn dự trữ DC ngoài A20 – 12V65AV cho bộ lưu điện dòng 3C

Liên hệ

Mô tả:

MODEL: A20 – 12V65AV

SỐ BÌNH ẮC QUY: 20 BÌNH LOẠI 12V/65Ah

BẢO HÀNH: 36 THÁNG