Tủ nguồn dự trữ DC ngoài A08 – 12V24AH

Liên hệ

Mô tả:

MODEL: A08 – 12V24AH

SỐ BÌNH ẮC QUY: 20 BÌNH LOẠI 12V / 24Ah

BẢO HÀNH: 36 THÁNG