Tủ nguồn dự trữ DC ngoài A12 – 12V38AV cho bộ lưu điện dòng 3C

Liên hệ

Mô tả:

MODEL: A12 – 12V38AV

SỐ BÌNH ẮC QUY: 20 BÌNH LOẠI 12V/38Ah

BẢO HÀNH: 36 THÁNG