Tủ nguồn dự trữ DC ngoài A20 – 12V100AV cho bộ lưu điện dòng 3C

Liên hệ

Mô tả:

MODEL: A20 – 12V100AV

SỐ BÌNH ẮC QUY: 20 BÌNH LOẠI 12V/100Ah

BẢO HÀNH: 36 THÁNG