Tủ nguồn dự trữ DC ngoài A16 – 12V65Ah cho bộ lưu điện dòng 3C3-EX

Liên hệ

Mô tả:

MODEL: A16 – 12V65Ah

SỐ BÌNH ẮC QUY: 32 BÌNH LOẠI 12V/65Ah

BẢO HÀNH: 36 THÁNG