Tủ nguồn dự trữ DC ngoài A08 – 12V24AV cho bộ lưu điện dòng 3C

Liên hệ

Mô tả:

MODEL: A08 – 12V24AV

SỐ BÌNH ẮC QUY: 20 BÌNH LOẠI 12V/24Ah

BẢO HÀNH: 36 THÁNG