Nhà máy giày Victory Thái Bình

Nha may giay Victory Thai Binh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm: Vũ Thư, Thái Bình

Chủ đầu tư: Công ty Giày Victory Việt Nam

Hạng mục: Thi công phòng họp và lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình

Thời gian: 2019

Nha may giay Victory Thai Binh